Chanava

Zateplenie

Vlastnosti

THERMOSILIT® Omietka – zateplenie, ktoré Vás prežije.

Thermosilit® omietka je vyrobená z čisto prírodných minerálnych materiálov, ktoré nepodliehajú zvetrávaniu. Stavby postavené z vápna, cementu a sopečného piesku pretrvali stáročia. Pri výrobe Thermosilit® omietky používame práve takéto, stáročiami overené materiály. Pridaním izolácie Thermosilit® do takto vyrobenej omietky, získame tepelno izolačnú omietku s viac ako 2 krát lepším tepelnoizolačným vlastnostiam (lambda = 0,05-0,06 W/mK) ako majú doteraz používané tepelnoizolačné omietky. Vďaka maximálnej hrúbke aplikácie až 20 cm predstavuje Thermosilit omietka vynikajúcu alternatívu k momentálne používaným zatepľovacím systémom.

Thermosilit® omietka vytvorí po aplikácii kompaktný, jednotný celok s podkladovým materiálom bez tepelných mostov a udržiava si svoje vlastnosti počas celého životného cyklu.

 • Základné vlastnosti Thermosilit® omietky:
 • časom nestráca tepelno izolačné vlastnosti
 • paropriepustná – umožňuje stene dýchať a odvádzať vlhkosť z miestnosti
 • protipožiarna – chráni podkladovú konštrukciu pred poškodením ohňom
 • protiplesňová – obsahuje vysoký pomer vápna a vďaka nemu má protiplesňové a dezinfekčné účinky. Ideálny materiál pre nemocnice a potravinársku výrobu
 • elastická – je ju možné aplikovať na rôzne povrchy včítane dreva
 • aktívne reguluje klímu a vlhkosť v miestnosti
 • znižuje obsah CO2 v ovzduší, čo pri interiérovej aplikácii preukázateľne výrazne znižuje únavu
 • neobsahuje žiadne chemické látky ohrozujúce zdravie
 • cenovo výhodná vďaka dlhej životnosti predstavuje jednoznačne najvýhodnejšiu dlhodobú formu zateplenia
 • recyklovateľná – ak je potrebné omietku odstrániť, je použiteľná ako prírodné hnojivo pre poľnohospodárske účely
 • ľahká (250-300kg/m3) a preto výrazne nezaťažuje stavebnú konštrukciu
 • jednoduchá a rýchla aplikácia, celý proces zateplenia je možné ukončiť za jeden deň
 • môže kopírovať tvar pôvodnej konštrukcie
 • ideálny materiál pre zateplenie historických budov

Zateplenie s Thermosilit® omietkou je z dlhodobého hľadiska jednoznačne najefektívnejším spôsobom ako znížiť energetické straty budov prameniace z nedostatočného tepelného odporu obvodového plášťa. Medzi jej hlavné výhody patria:

 • Dlhá životnosť. Pri výrobe Thermosilit® omietky sa používajú výlučne materiály, ktoré sú overené časom a svoju trvanlivosť dokazujú už stáročia. Hlavným spojivom je kvalitná vápenná kaša, ktorá bola používaná už v rímskej ríši a pri výrobe čínskeho múra. Thermosilit® ako tepelný izolant je vyrobený zväčšením objemu sopečných hornín, takže ide v svojej podstate o kameň, ktorý vplyvom vysokých teplôt získal tepelno izolačné vlastnosti. Ako povrchová úprava sa môže použiť vápenno cementová omietka, alebo kvalitná vápenná farba so životnosťou dlhšou ako 20 rokov. V takomto prípade ide prakticky o bezúdržbový systém. Thermosilit® omietka dokáže pracovať aj s veľmi pružným povrchom ako je napríklad drevo a prakticky nevytvára trhliny. Ak by sa aj napriek tomu (napr. pri mechanickom poškodení) voda dostala hlbšie, nedôjde k degradácii celého systému, pretože Thermosilit® omietka je vodoopudivá a paropriepustná v celom svojom priereze.
 • Trvalé tepelnoizolačné vlastnosti. Thermosilit® sa vyrába tak, že malé rozomleté zrniečka sopečných hornín pod vplyvom vysokých teplôt 12-15 krát zväčšia svoj objem a vytvoria uzavreté zrniečka s veľkosťou 0,03 až 2 mm. Vzniknutý priestor zaplní vzduch, ktorý následne slúži ako tepelný izolant. Tento proces je pri teplotách nižších ako 1.300° C nezvratný. Keďže štruktúra takto uzavretých zrniečok je uzavretá Thermosilit® je nenasiakavý a teda nemení svoje vlastnosti pod vplyvom vlhkosti v okolí. Thermosilit je teda kameň a ako taký výborne odoláva vplyvom počasia. Vďaka týmto charakteristikám Thermosilit® nestráca svoje izolačné vlastnosti ani po veľmi dlhom čase. Navyše je Thermosilit® paropriepustný, takže akákoľvek vlhkosť sa môže bez prekážok uvoľniť do prostredia.
 • Ľahká a rýchla aplikácia. Aplikácia celého systému môže prebiehať systémom „mokré na mokré“, takže nie sú potrebné žiadne technologické prestávky a kompletné zateplenie môže byť aplikované za jeden deň. Thermosilit® omietka, nezávisle od toho, či sa nanáša ručne alebo strojovým striekaním, sa aplikuje ľahšie ako bežné omietky, pretože je výrazne ľahšia a môže sa naniesť v jednej vrstve v hrúbke 3-5 cm. Thermosilit® omietka môže kopírovať tvar povrchu, takže napríklad oblúky a podobné konštrukčné detaily sa zvládajú veľmi jednoducho.
 • Tepelné mosty. Thermosilit omietka tvorí jednotný, homogénny a pružný celok s maximálnou hrúbkou až 20 cm. Keďže ide o homogénnu vrstvu s rovnakým koeficientom tepelnej vodivosti po celej hrúbke, možnosť vzniku tepelných mostov je eliminovaná a výrazne sa znižuje riziko vzniku prasklín. Pre upevnenie k podkladu nie je potrebné používať žiadne mechanické kotvenie ani lepidlá. Povrchová úprava sa môže previesť bežnou vápenno cementovou omietkou, alebo vápennou farbou ešte zamokra bez použitia výstužných mriežok.
 • Plesne. Thermosilit® omietka je z veľkej časti tvorená vápnom, ktoré sa už stáročia požíva ako dezinfekčný prostriedok. Vápno je silne zásadité, čo neumožňuje vznik plesní. Pri použití s odporúčanou povrchovou úpravou ako napr. vápenná farba sa pri Thermosilite poskytuje záruka, že sa vo vnútri ani na povrchu Thermosilit® omietky nebudú tvoriť plesne. Keďže uvedená záruka platí pri použití v interiéri aj exteriéri, Thermosilit® omietka je jediný vhodný materiál na zatepľovanie z interiérovej strany a optimálny materiál pre zateplenie nemocníc, potravinárskych výrob a pod.
 • Ekológia. Pri výrobe Thermosilit® omietky sa používajú len prírodné materiály. Výroba samotného Thermosilitu je energeticky rádovo menej náročná ako iných izolačných materiálov. Vápno obsiahnuté v Thermosilite na seba viaže CO2 z ovzdušia a tým preukázateľne zlepšuje klímu v obývaných miestnostiach. • Klimatická pohoda. Thermosilit® omietka aktívne reguluje vlhkosť v miestnosti. Ak je vlhkosť v miestnosti vysoká, napr. počas sprchovania, prania a podobne, Thermosilit® omietka vďaka vysokému obsahu vápna túto vlhkosť absorbuje a následne v noci, keď percento vlhkosti klesá, nasiaknutú vlhkosť Thermosilit® omietka vracia do prostredia. Ak sú na povrchovú úpravu použité odporúčané vápenné farby, tieto dodávajú stenám antistatický náboj, takže prach nemá tendenciu sa usádzať na stenách, čo pomáha udržiavať zdravšie prostredie pre alergikov.
 • Recyklácia. Thermosilit® omietka vďaka svojej takmer neobmedzenej životnosti výrazne znižuje náklady na jej odstraňovanie. V prípade, že je nutné Thermosilit® omietku odstrániť, po rozomletí môže byť použitá ako prírodné hnojivo pre poľnohospodárske účely. Vápno pri kontakte so vzduchom na seba viaže CO2, čím prispieva k znižovaniu jeho podielu v ovzduší.
 • Proti požiarne vlastnosti. Thermosilit® omietka má vynikajúce protipožiarne vlastnosti. Pri vystavení ohňu nevytvára žiadne nebezpečné výpary a účinne chráni podklad pre škodami spôsobenými ohňom. Použitie Thermosilit® omietky v rôznych systémoch zateplenia otvára dvere použitiu rôznych izolačných materiálov aj tam, kde doteraz kvôli svojej horľavosti nemali prístup.

Thermosilit® omietka je unikátny výrobok, ktorý zabezpečí prirodzenú klímu prostredníctvom regulovania vlhkosti, vysokého tepelného odporu a tepelnej kapacity, ako aj ochranu pred vznikom plesní pri vysokej životnosti celého systému.

Vlastnosti
Prečo zatepliť s Thermosilit omietkou
Aplikačné pokyny pre Thermosilit® omietku
Najčastejšie kladené otázky

Kontakt na nás