Chanava

Zateplenie podláh a striech

Výrobky na báze Thermosilitu predstavujú vynikajúcu alternatívu pre tepelnú izoláciu podláh. Majú nízku objemovú hmotnosť, takže nezaťažujú stavebnú konštrukciu.

Medzi hlavné výhody oproti bežne používaným izoláciám na báze polystyrénu, minerálnej vlny polystyrén betónom peno betónom je:

  • Nižšia prácnosť
  • Trvalé tepelnoizolačné vlastnosti
  • Čisto prírodný materiál, žiadne nebezpečné unikajúce látky
  • Odolnosť voči ohňu. Pri požiari sa neuvoľnujú žiadne nebezpečné látky
  • Podklad je vyrovnaný a pripravený priamo na nanesenie podlahovej krytiny
  • Odolnosť voči náhodnému presiaknutiu vody
  • Ucelený podklad bez problematických spojov

Thermosilit betón.

Vyrába sa jednoduchým miešaním Thermosilitu s cementom a vodou. Na rozdiel od perlit betónov je potrebné podstatne menšie množstvo vody a podstatne rýchlejšie schne. Je pochôdzny už po 48-72 hodinách. Pri náhodných priesakoch bez problémov odoláva vode. Voda sa po prvotnom vsiaknutí vďaka výbornej paropriepustnosti rýchlo odparí a podlaha nestráca tepelnoizolačné vlastnosti. Aj pri dlhodobom pôsobení vody nedegraduje. Preto je vhodný pre zateplenie striech, kde môže počas procesu aplikácie dôjsť k zatečeniu vody do izolácie.

VLASTNOSŤ

MJ

hodnota 

Objemová hmotnosť

kg.m-3

280

Pevnosť minimálna

MPa

0,55

Tepelná vodivosť

W.m-1.K-1

0,06

Množstvo cementu

Kg/m3

125

Bitusilit

Vyrába sa jednoduchým miešaním Thermosilitu s asfaltovou emulziou. Jeho výhodou je, že nenasiaka vlhkosť z podkladu, ale prepúšťa vodu cez povrch do podkladu. Ideálny materiál do prevádzok kde dochádza k úniku tekutín, ktoré sa môže vsiaknuť do podlahy.

VLASTNOSŤ

MJ

hodnota 

Objemová hmotnosť

kg.m-3

300

Pevnosť minimálna

MPa

0,45

Tepelná vodivosť

W.m-1.K-1

0,55

Kontakt na nás