Chanava

Výrobný proces

Výrobný proces Thermosilitu je jedinečná technológia. Vyrobený izolačný materiál je charakterizovaný nízkou hustotou a nízkym prestupom tepla, čo má za dôsledok vynikajúce izolačné vlastnosti.

Novo vyvinuté výrobné zariadenie transformuje rozdrvený a prefiltrovaný kremíkový piesok vulkanického pôvodu do izolačného materiálu pre stavebníctvo budúcnosti. Kremíkový piesok v prírodnom stave so špecifickými vlastnosťami (ako prírodná voda a obsah hliníka) sa môže lacno prevážať na dlhé vzdialenosti na ktorékoľvek miesto na svete, tak aby sa mohol vo výrobnom zariadení zmeniť na izolačný materiál. 1m3 surového kremíkového piesku postačí na výrobu 12 až 15 m3 Thermosilitu.
Špeciálny, patentovaný, výrobný proces zväčší (expanduje) kremíkové minerály do zhluku glazúrovaných peliet, ktoré sa svojou štruktúrou podobajú maline. Pelety majú pórovitú štruktúru, vďaka čomu sú ľahšie a majú vyššiu pevnosť ako podobné materiály ako napríklad perlit. Odolnosť peliet znižuje riziko fragmentácie, vďaka čomu vydržia väčší tlak počas procesu miešania.

Vzduch a vodné výpary ľahko prechádzajú tenkým vonkajším obalom peliet, ale ich dutiny zostávajú vode odolné aj počas procesu schnutia mált a omietok. Vďaka tomu postačí počas procesu miešania peliet a spevňujúceho materiálu menej vody. Surový materiál zohriatím zmení svoj objem. Pri vysokých teplotách sa jednotlivé zrná nafúknu na malé guličky. Počas chladenia kremíkové sklo stuhne na bublinkový ale ešte stále zrnitý materiál, ktorý môže byť ľahko skladovaný alebo ďalej spracovávaný. Výsledkom popísaného procesu je požadovaný materiál s nízkou hustotou. V závislosti na požadovanej aplikácii sa môžu vyprodukovať glazúrované guličky s priemerom 30 až 2000 µm. Počas výrobného procesu je možné upraviť aj drsnosť materiálu.

Výroba Thermosilitu môže prebiehať za pomoci elektriny alebo zemného plynu. Samotný proces zväčšovania objemu produkuje do atmosféry len vodné výpary. Preto výroba šetrí energiu a neprodukuje splodiny poškodzujúce životné prostredie. Výsledkom výrobného procesu je koncový výrobok Thermosilit so stabilnými technickými vlastnosťami.

V súčasnosti na svete existuje už viac ako 40 výrobných zariadení pre produkciu Thermosilitu® a ich počet každoročne rapídne rastie.

Kontakt na nás