Chanava

Vápenna kaša

Thermosilit vápenná kaša je nerozpínavé spojivo, ktoré je po krátkom zavädnutí tvarovo stálé, zostáva však elastické a preto si zachováva potrebnú priľnavosť a trvanlivosť. Je nasiakavá a má veľmi dobrý transport vlhkosti. Pri zmiešaní so špeciálnymi hydraulickými pojivami ako je metakaolín sa zvyšuje jej tvrdosť ale zachováva si schopnosť transportu vlhkosti. 

Thermosilit vápenná kaša sa používa: 

  • ako stavebné vápno pri výrobe malty 
  • ako spojivo pri výrobe vnútorných a vonkajších omietok 
  • po zmiešaní s vodou ako impregnačný a hygienický protiplesňový  náter  
  • na výrobu vápenných farieb

Kontakt na nás