Chanava

Spaceloft

Pružný, tepelne izolačný pás na báze aerogélov. Je najlepší tepelný izolant na jednotku hrúbky a bežné izolácie prekonáva 3-5 násobne.

Jedinečné vlastnosti Spaceloftu® – extrémne nízka tepelná vodivosť, vynikajúca pružnosť, odolnosť voči tlaku, extrémna hydrofóbnosť a jednoduchá manipulácia ho predurčujú pre použitie v oblastiach, kde sa kladú najvyššie požiadavky na tepelnú izoláciu.

Vďaka patentovanej nanotechnológii izolačné pásy Spaceloft®  kombinujú kremíkový aerogél s výstužnými vláknami a dosahujú najlepšie tepelno izolačné vlastnosti pričom sa s nimi ľahko manipuluje a sú ekologicky neškodné a nestrácajú tepelnoizolačné vlastnosti.

Spaceloft®    je overený efektívny izolačný materiál pre stavebný priemysel, kde význam spôsobom pomáha znižovať tepelné straty v dôsledku tepelných mostov.

V priemyselných aplikáciách nájde uplatnenie všade, kde sa kladú vysoké požiadavky na odolnosť voči vlhku, stálosť izolačných vlastností, kde je nedostatok miesta pre bežné izolácie a kde sa požaduje rýchla aplikácia na zložité profily.

Fyzikálne vlastnosti:

Dodávaná hrúbka 5mm, 10mm
Dodávaná šírka 1.450 mm
Tepelný rozsah -200 až 200 °C
Farba biela
Koeficient tep. vodivosti 0,013 W/mK 
Hustota 150 kg/m3
Hydrofóbnosť áno
Faktor difúzneho odporu μ 5
Dynamická tuhosť 51 Mn/m3, útlm zvuku 25 dB
Tepelná kapacita 1000 J/kgK
Max. tlak bez straty vlastností 345 kN/m2

Kompletný zoznam testov a vlastností nájde tu
Príklady použitia Spaceloftu pri eliminácii tepelných mostov

Kontakt na nás