Chanava

Pyrogel

Pružný izolačný pás na báze aerogélov pre vysokoteplotné aplikácie

Kremíkové aerogély majú najnižšiu teplnú vodivosť zo všetkých pevných látok. Pyrogel® XT má najlepšie tepelno izolačné vlastnosti zo všetkých priemyselných izolácii a pritom je pružný, ekologicky nezávadný a ľahko sa s ním pracuje.

Ideálny materiál na izoláciu potrubí, nádrží a zariadenia. Pyrogel® XT je optimálny výrobok pre všetky použitia, kde sa požaduje najlepšia tepelná izolácia pri vysokých teplotách.

Fyzikálne vlastnosti:

Dodávaná hrúbka 5mm, 10mm
Dodávaná šírka 1.450 mm
Tepelný rozsah -200 až 650 °C
Farba béžová
Koeficient tep. vodivosti 0,020 W/mK
Hustota 180 kg/m3
Hydrofóbnosť áno
Faktor difúzneho odporu μ 5
Dynamická tuhosť 51 Mn/m3, útlm zvuku 25 dB
Tepelná kapacita 1000 J/kgK
Max. tlak bez straty vlastností 700 kPa/m2

Podrobnejší popis použitia Pyrogelu v priemyselných aplikáciách je popísaný v Pyrogel brožúre
Prípadová štúdia použitia Pyrogelu pri izolácii podzemných parných potrubí

Kontakt na nás