Chanava

Protipožiarne vlastnosti

Charakteristiky Thermosilitu:

Thermosilit má vynikajúce protipožiarne vlastnosti. Trieda A1. Thermosilit nehorí, pri vystavení ohňu sa netvoria žiadne jedovaté splodiny. Materiály vyrobené z Thermosilitu® ako napríklad omietky a malty chránia podklad pred teplom a zabezpečia nehorľavosť celého systému.

Vďaka nízkej hmotnosti je možné nanášať hrubé vrstvy, čím sa zlepšuje protipožiarna ochrana bez toho, aby sa podklad zaťažoval príliš vysokou hmotnosťou. Thermosilit® a z neho vyrobené izolačné materiály odolávajú teplotám až 1300 °C.

Kontakt na nás