Chanava

Prečo Nansulate

Výhody ultratenkej izolácie Nansulate®

Výrobky Nansulate® sú výnimočné tým, že ponúkajú jedinečnú kombináciu tepelnoizolačných, antikoróznych a proti plesňových vlastností, ktorú nie je možné dosiahnuť žiadnym iným výrobkom.
V súčasnosti existuje na trhu izolácií a zatepľovania niekoľko alternatív ku bežným formám izolácií ako sú polystyrén, kamenná a sklená vlna v prípade plošnej izolácie; polyetylén a syntetický kaučuk v prípade izolácii potrubí. Ide predovšetkým o tenkovrstvové riešenia ktoré zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti bežných izolácií pri prestupe tepla žiarením, proti korému sú bežné izolácie len veľmi málo účinné. Najbežnejšie sa na tento účel používajú reflexné fólie (Den Braven, DuPont, Sunflex Roof-in....) alebo tepelnoizolačné nátery (Super Therm, Insuladd, Thermolite, delta t, Thermoshield....). Spoločným znakom týchto tenko vrstvových alternatív je to, že ich tepelnoizolačné vlastnosti pri prestupe tepla vedením a prúdením sú zanedbateľné a v tejto oblasti sa spoliehajú takmer v plnom rozsahu na pôvodnú konštrukciu a ich príspevok sa obmedzuje maximálne na udržiavanie, prípadne navrátenie (pri vlhkom murive) tepelnoizolačných vlastností pôvodnej konštrukcie. Nansulate® ako jediná komerčne dostupná izolácia účinne izoluje proti všetkým trom formám prenosu tepla. Navyše vďaka silným hydrofóbnym vlastnostiam excelentne chráni povrch pred koróziou a plesňami a udržiava si svoje izolačné vlastnosti počas celej doby životnosti. Práve garancia izolačných vlastností je veľký problém bežne používaných plošných izolácii, keďže tie izolujú na princípe zachytávania vzduchu, ktorý ale v prípade nevhodnej stavebnej konštrukcie bez odvetrávania veľmi rýchlo vlhne a rýchlo stráca svoje izolačné vlastnosti.
Pri izolácii potrubí pri použití bežnej izolácie okrem problému s postupnou stratou izolačných schopností vzniká aj problém korózie pod izoláciou. Preto sa kvalita izolácie Nansulate® dá len ťažko porovnávať s bežnými izoláciami. Izolácia Nansulate® poskytuje toľko výhod, že na dosiahnutie jej parametrov pri bežných izoláciách by bolo potrebné použiť kombinované systémy. Pri izolovaní s Nansulate® navyše tieto vlastnosti získate za cenu najlacnejších na trhu dostupných izolácií.

Kontakt na nás