Chanava

Použitie v priemysle

Prípadové štúdie pre priemysel

Textilný priemysel

Textile Heat Exchanger

Problém: Znížiť výrobné náklady, zvýšiť energetickú efektivitu, ochrániť zariadenie pred koróziou a vlhkosťou.

Riešenie: Nansulate® Translucent High Heat poskytuje finančne nenáročný spôsob ako predĺžiť životnosť zariadení, ochrániť ich pred koróziou a znížiť množstvo energie používaného počas výrobného procesu.

Bežné izolácie je možné použiť iba v obmedzenom rozsahu pretože:

  1. Nie je možné izolovať mokré časti,
  2. bežná izolácia nebráni korózii niekedy ju dokonca zvyšuje,
  3. použiteľná životnosť bežnej izolácie je podstatne menšia,
  4. aplikácia Nansulate je jednoduchá a lacná ale zaberie viac času,
  5. bežné systémy neposkytujú dlhodobú ochranu proti vlhkosti.

Nansulate bol použitý v našej farbiacej a konečnej výrobe; s hlavným zreteľom na tepelnú izoláciu farbiacich zariadení, ktoré pracujú s teplotou 130°C. Našim cieľom bolo:

i) s minimálnym znížením povrchovej teploty o 70°C,
  a) znížiť náklady na energiu
  b) zvýšiť stabilitu procesu a tým zvýšiť kvalitu výrobkov a zníženie počtu opráv
ii) predĺžiť životnosť kovových častí strojov prostredníctvom zvýšenej ochrany proti korózii
iii) predĺžiť životnosť studenej vody a parných valcov
iv) skrátiť čas farbiaceho procesu.

Týmto sledujeme zníženie nákladov na energiu o 20% a celkové zníženie nákladov na jeden výrobok o 10%.

Energiu nemôžte kúpiť lacnejšie, ale s dobrou izoláciou môžete dosiahnuť maximálne úspory.

"Ak hľadáte riešenie pre tepelnú izoláciu a súčasne ochranu proti korózii pri dlhodobom používaní, Nansulate predstavuje optimálne riešenie".

Ahmet Turgut
Factory Manager
Erenko Tekstil
www.erenko.com.tr

Pivovar

Nansulate Application on Interchanger for Brewery

Problém: Potreba izolácie, zníženia povrchovej teploty, ochrany zariadenia pred koróziou a vlhkosťou.

Riešenie: Nansulate® Translucent High Heat bol aplikovaný na meniče a ostatné zariadenia za účelom izolácie, ochrany proti korózii, a zníženiu množstva energie používanej pri výrobnom procese. Predbežné výsledky vykazujú 20°C zníženie povrchovej teploty po aplikácii 3 vrstiev (pribl. hrúbka 180 µm).

Výmenníky tepla

Heat Exchanger of Dye Machine

Problém:Znížiť náklady na tekutý zemný plyn, zvýšiť energetickú efektivitu.

Riešenie: Textilná farbiareň v Trakya (Turecko) vyrába pre dve najväčšie športové značky na svete aplikovala NansulateŽ Translucent High Heat na všetky výmenníky tepla vo výrobe.

Po presnom monitorovaní ich spotreby počas 5 mesiacov, výmenníky vykázali úsporu v spotrebe zemného plynu viac ako 20% Na základe týchto výsledkov, ktoré predstavujú približne $40.000 mesačne, sa firma rozhodla pre aplikáciu Nansulate aj na ďalšie zariadenia vo výrobe ako sú LNG horáky, farbiace stroje, sušiace stroje, parné potrubia, valce a nádrže na horúcu vodu.

Potravinársky priemysel

Food Processing Tank

Problém: Znížiť povrchovú teplotu nádrží na bezpečnejšiu úroveň, izolovať nádrž aby sa znížili straty tepla.

Riešenie: Nansulate® PT bol aplikovaný na nádrž, kde sa rozpúšťa maslo. Vonkajšia teplota nádrže sa citeľne znížila, čím sa vytvorilo bezpečnejšie pracovné prostredie a izolácia zvýšila efektivitu nádrže.

"Aplikovali sme Nansulate na 5m3 nádrž, ktorá sa používa na rozpúšťanie masla, ktorá je umiestnená vo vonkajších priestoroch v našej fabrike v Cobdene. Dosiahli sme merateľné rozdiely v obsahu nádrže. Exteriér nádrže bol predtým príliš horúci na dotyk. Po aplikácii troch vrstiev Nansulate sú steny už len teplé a pozorujeme viditeľný rozdiel v efektivite rozpúšťania. Sme veľmi spokojní s účinnosťou Nansulate® a v budúcnosti ho plánujeme aplikovať aj na naše ďalšie nádrže".

Regards,
David Morabito
Project Engineer
Ultraspin Technology Pty Ltd
www.ultraspin.com.au

Priemyselné pece

Heat & Block Oven

Problém: V LS Industries, ktorí vyvíjajú a vyrábajú veľké kovové čistiace zariadenia pre priemyselný a automobilový trh, potrebovali znížiť povrchovú teplotu priemyselných pecí na bezpečnú teplotu pre pracovníkov a zvýšiť efektivitu izolácie pecí.

Riešenie: : V LS Industries natreli vonkajšiu stranu piatich "Heat & Block Blaster" pecí, ktoré sa používajú na čistenie motorov spaľovaním starých usadenín pri teplotách až 420°C. Vonkajšia teplota po aplikácii a vytvrdnutí Nansulate High Heat (180µm) klesla z pôvodných 75°C na 38-46°C a tým sa zlepšila bezpečnosť pri práci s nimi. Ich zákazník bol veľmi spokojný so znížením vonkajšej teploty pece ako aj so zlepšením energetickej efektivity

Reštaurácia

Overhead ducts

Problém: Kondenzácia, ktorá sa vytvárala na potrubí padala na zákazníkov.

Riešenie: Nansulate® Translucent PT PT bol použitý na elimináciu kondenzácie a izoláciu potrubia. Priehľadný vzhľad Nansulate Translucent PT umožnil aplikáciu bez zmeny vzhľadu dekorácie.

Textilný farbiaci stroj

Textile Dyeing Machine

Problém: Minimalizovať osciláciu reakčnej teploty farbiaceho stroja, čím sa má zlepšiť reprodukovateľnosť (farebná stabilita). Izolovať, aby sa zmenšila spotreba energie počas výrobného procesu.

Riešenie: Na izoláciu zariadenia bol použitý Nansulate® Translucent High Heat. Pri sledovaní procesu, ktorý prebieha pri 60°C počas 60 minút; parný tepelný výmenník potreboval pri neizolovanom zariadení 24 zahrievacích cyklov, avšak po izolovaní Nansulate® výmenník potreboval len 2 zahrievacie cykly. Nansulate® takisto zlepšil reprodukovateľnosť - pomohol udržiavať identickú farbu látky.

"Význam tepelnej stability pri reaktívnom farbiacom procese"

"Pri reaktívnom procese farbenia existuje 5 dôležitých parametrov (teplota, pH, koncentrácia solí, pomer v kúpeli, reakčný čas)

Pri prvom farbení musí byť všetkých 5 parametrov zakaždým zhodných.

V súčasnosti je možné tieto parametre presne monitorovať.

Reakčná teplota je závislá na tepelných stratách. V dôsledku týchto strát reakčná teplota osciluje pod a nad želanou úrovňou. Toto spôsobuje zmeny vo farbiacom procese a reprodukcia rovnakej farby je obtiažna.

Aby sa dosiahla požadovaná stabilita farebného odtieňa celé zariadenie, včítane potrubí a cirkulačného zariadenia musia byť správne izolované.

Pri potrubiach a niektorých iných častiach je možné izolovať konvenčným spôsobom.

Problémom ale zostáva izolácia samotného farbiaceho stroja. Tento má veľké plochy pri ktorých môže dochádzať k teplotným stratám.

Pri sledovaní procesu, ktorý prebieha pri 60°C počas 60 minút; parný tepelný výmenník potreboval pri neizolovanom zariadení 24 zahrievacích cyklov, avšak po izolovaní Nansulate® výmenník potreboval len 2 zahrievacie cykly.

Toto dokazuje, že správnou izoláciou sú tepelné straty minimalizované a takisto sa znížia tepelné výkyvy.

Pri stroji izolovanom s Nansulate, stabilita farebného odtieňu bola prekvapujúco vysoká v porovnaní s neizolovaným strojom".

Ahmet Turgut
Factory Manager
Erenko Tekstil
www.erenko.com.tr

Kontakt na nás