Chanava

Použitie v domácnostiach

Prípadové štúdie domácnosť

Prípadové štúdie domácnosť

HomeProtect Clear Coat Insulation

Problém: Majiteľ domu v Conecticate hľadal jednoduché riešenie ako zvýšiť energetickú efektivitu jeho domu a tým znížiť náklady na kúrenie a klimatizáciu.

Riešenie: Aplikácia 3 vrstiev Nansulate® Translucent GP na interiérové steny, stropy, a iné časti ich domu čím sa vytvorila bariéru tepelnému prestupu. Tým sa im podarilo znížiť množstvo energie na vykurovanie a klimatizáciu a dosiahnuť stabilnejšiu interiérovú teplotu počas celého roka.

Spotreba vykurovacieho oleja v litroch:

Pred izoláciou Nansulate
4 ročný priemer
Po izolácii s Nansulate
1 rok
2360 litrov/rok 1380 litrov/rok
$1,618.21 /rok * $952.65 /rok *

Toto predstavuje úsporu 41% v spotrebe vykurovacieho oleja, čo predstavuje ročnú úsporu $665.56

*Cena počítaná pri cene platnej v Júli, 2007 ($2.61/galón).

Home Insulation Application

Problém: Izolácia kovovej nádrže na vodu.

Riešenie: Aplikácia Nansulate® Translucent GP, NanoPrime na medené teplovodné potrubie, na vnútornú stranu galvanizovaných vnútorných stien nádrže, na odpadovú rúru na miestach kde je exponovaná vplyvom počasia keď prechádza zo steny a pri silných mrazoch môže byť poškodená.

Ako pomohol Nansulate®: "Bol som schopný izolovať steny z galvanizovaného plechu a betónovú podlahu nádrže pred inštaláciou samotnej vložky oproti postupu s PUR doskou , kedy by som je musel nalepiť na vonkajšie steny nádrže. Toto mi umožnilo izolovať pri zdroji tepla oproti bežnému postupu keď teplo uniká po inka neizolovateľných stenách nádrže.
1. ušetrený čas,
2. Podstatne dôkladnejšia aplikácia,
3. Žiadne izolované časti nie sú vystavené možnému poškodeniu, alebo náhodnému odstráneniu
4. Žiadna prebytočná špina pri inštalácii.
5. Možnosť izolovať inak neizolovateľné časti - betónovú podlahu nádrže

Sam Bittinger
CSR
Virginia, USA

Home Insulation Application

Použitý výrobok: Nansulate® Translucent GP

Aplikácia: "Táto aplikácia pozostávala z troch projektov.

Naniesol som 4 vrstvy Nansulate® Translucent GP na medené potrubie, ktoré vychádza z nášho prietokového vodného ohrievača. Dva mesiace po aplikácii je potrubie keď cez neho preteká voda na dotyk teplé namiesto horúce. Takisto sa skrátil čas, kým sa dostane teplá voda do kohútika, pretože dlhšie zostáva teplá v potrubí.
Takisto som naniesol Nansulate© Translucent GP na teplovzdušné potrubie, ktoré vychádza s našej pece. Naša kotolňa sa vetrá takže teplo z potrubia unikalo do chladnej miestnosti a ventilátor pri každom spustení fúkal do miestnosti najskôr studený vzduch. Dva mesiace po aplikácii Nansulate© Translucent GP už je tento problém odstránený s výnimkou keď systém nebol spustený niekoľko hodín.
Pri tretej aplikácii bol nanesený Nansulate© Translucent GP na exteriérovú stenu nášho tehlového domu. Aplikácia bola zložitejšia, pretože bolo nutné naniesť izoláciu nielen na tehly, ale aj na medzery medzi nimi. Mesiac po aplikácii je naša severná stena na dotyk teplejšia ako ostatné steny domu.

Paul Roundy,
Colorado

Aplikácia v podkroví

Nansulate Translucent GP Application

Nansulate Translucent GP Attic Insulation Application

Problém: potreba izolácie krovu s úmyslom zníženia nákladov na kúrenie a klimatizáciu.

Riešenie: Na strop krovu bol aplikovaný Nansulate® Translucent GP. Dom má rozlohu približne 400m2 s veľmi strmou strechou. Podlahová plocha podkrovia je 300 m2. a stropy.

Počas teplého počasia boli v podkroví umiestnené teplomery na monitorovanie teploty počas celého dňa. Počas dlhých dní bola pri vonkajšej teplote 40?°C poobednajšia teplota v podkroví 60°C.

Prvá aplikácia bola prevedená na 1/3 podkrovia s 3 vrstvami a na 2/3 boli aplikované 2 vrstvy. Po ďalších 2 týždňoch bola aplikovaná 3 vrstva na zostávajúcich 2/3 podkrovia. Už pri aplikácii tejto tretej vrstvy bolo zistené, že pri vonkajšej teplote 40?C bola teplota v podkroví len 38?°C. Následne bol Nansulate aplikovaný aj na potrubia a klimatizačné rozvody. Majiteľ monitoruje rozdiely v spotrebe energií ako aj teplote podkrovia a očakáva výrazné úspory.

Efektívna aplikácia v domácnosti

Home Insulation Application

Nansulate Used for Home Insulation

Problém: Majiteľ hľadal ekologický spôsob tepelnej izolácie jeho "zeleného" domu.

Riešenie: Aplikácia Nansulate® Translucent GP and Top Coat a Top Coat na interiérové steny a stropy.

Majiteľ bol veľmi spokojný s výsledkom a jeho dom vykazuje 40% úsporu nákladov na vykurovanie a klimatizáciu ako aj skrátený čas potrebný na vykúrenie domu v zime a jeho chladenie v lete. Fakt, že Nansulate je založený na vode a ohľaduplný k životnému prostrediu takisto prispel ku "zelenému charakteru" jeho domu.

Komentár majiteľa:

"Sme veľmi potešení 40% úsporou nákladov na energie a takisto ľahkosťou akou sa náš dom zohrieva prípadne chladí. Dokonca sme zaizolovali aj vaňu aby voda v nej zostala dlhšie teplá."

Home Insulation Application

Problém: Izolácia dreveného podkrovia pri zachovaní jeho pôvodného vzhľadu.

Riešenie: Aplikácia Nansulate® Translucent GP v troch vrstvách na vnútornú stranu krovu.

Toto riešenie mi umožnilo zachovať pôvodný vzhľad podkrovia, bez straty priestoru.

Kontakt na nás