Chanava

Podlahy

Betóny vyrobené z Thermosilitu sa oproti podobným výrobkom vyznačujú predovšetkým podstatne rýchlejším schnutím a veľmi dobrou odolnosťou voči vlhkosti.

Thermosilit betón

Dullinger Sanačná Vápenná farba Sanierkalkfarbe - nová generácia vápenných farieb:

 • Je minerálna farba pre použitie v interiéri a exteriéri.
 • Je zložená na čisto prírodných materiáloch.
 • Jej hlavnou súčasťou je vápenná kaša.
 • Je vyrobená z vysoko kvalitnej vápennej kaše bielej a bielej mramorovej múčky.
 • Je vhodná ako konečná úprava zatepľovacieho systému Thermosilit®

Dôvody pre použitie Sanačnej Vápennej farby:

 • Silné dezinfekčné účinky
 • Proti plesňová
 • Reguluje vlhkosť
 • Výborná paropriepustnosť a schopnosť dýchať.
 • Nie je staticky nabitá, Vaše steny zostanú dlhšie čisté
 • 100% bez akýchkoľvek organických prídavkov
 • Odporúčaná pre ľudí trpiacich alergiou.
 • Vhodná ne rekonštrukciu a historických pamiatok
 • Bez zápachu
 • Viaže na seba a následne neutralizuje nečistoty
 • Vytvára zdravé životné prostredie

Oblasť použitia:

Sanačná vápenná farba, je vhodná na renováciu starých budov a takisto vybielenie nových budov. V interiéri môže byť použitá na steny, stropy, pivnice a garáže. Sanačná vápenná farba môže byť použitá takisto ako fasádna farba. Je zvlášť vhodná na rekonštrukciu historických pamiatok, obnovu starých mestských budov a samozrejme na nové budovy.

Kvalita výrobku:

Sanačná vápenná farba je vyrobená z čisto prírodných látok bez chemických prídavkov, za mokra mixovaná vápenná farba, vyrobená z veľmi kvalitnej vápennej kaše, ma jemno rozdrvenej vápennej múčky, nepatrného množstva celulózy. Sanačná vápenná farba je vďaka svojej výbornej krycej schopnosti nielen cenovo veľmi výhodná, ale takisto sa vôbec nepráši. Vápenná farba absorbovaním CO2 z ovzdušia karbonizuje, vďaka čomu sa stáva nerozpustnou vo vode a teda veľmi odolnou. Tento proces je urýchlený vlhkosťou.

Sanačná vápenná farba sa môže miešať s čisto prírodnými pigmentmi (až do 8% na jedno 15kg balenie). Ponúkame takisto už namiešané farebné odtiene, ktoré môžu byť navzájom ďalej premiešané, čím sa môže dosiahnuť prakticky akýkoľvek farebný odtieň.

Teplota nanášania:

Sanačná vápenná farba sa môže nanášať len ak teplota okolia a povrchu je vyššia ako 6° C. Pri aplikácii v exteriéri je potrebné sa vyhnúť nepriaznivému počasiu ako je silný vietor, dážď a priame slnko.

Tip:

Ak teplota presiahne 28°C, pred nanášaním farby navlhčite povrch mokrou handrou. Úplne krycie schopnosti sú dosiahnuté až po úplnom vyschnutí. Čas schnutia závisí od podmienok okolia a pohybuje sa od 12 hodín po niekoľko týždňov.

Balenie:

15 kg vedro

Bezpečnostné upozornenia:

 • Výrobky z vápna sú korózne.
 • Počas nanášania nosiť ochranné okuliare a rukavice.
 • Okamžite umyť nechcené fľaky s vodou.
 • V prípade kontaktu s kožou alebo očami okamžite opláchnuť vodou.
 • V prípade kontaktu s očami vyhľadať lekársku pomoc.
 • Držať mimo dosahu detí.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z našich aktuálnych znalostí a skúseností. Vzhľadom na nanášacie metódy, vplyvy na životné prostredie, a rôzne vlastnosti povrchov všeobecná zodpovednosť za naše odporúčania je vylúčená. Pred použitím našich výrobkov si musí používateľ vyskúšať vhodnosť našich výrobkov (na vzorke povrchu, a/alebo vzorke farby). Po vydaní nového popisu výrobkov, starý stráca platnosť.

Kontakt na nás