Chanava

Ochrana proti plesniam

Špeciálne testovanie proti plesni:

EMSL Analytical, Inc., ktoré je jedným z najväčších testovacích laboratórií porovnávalo rast plesní na drevenej vzorke, ktorá bola ošetrená s Nansulate a drevenou vzorkou, bez ochrany. Obidvom vzorkám boli vstrieknuté identické spóry, ktoré produkujú baktérie, včítane Pencillium funiculosum, Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Chaetomium globosum, and Trichoderma virens. Po štyroch týždňoch vzorka ošetrená s Nansulate nevykazovala žiadne alebo minimálne známky rastu baktérií, zatiaľ čo neošetrená vzorka vykázala extrémne až 100% pokrytie povrchu.

Výsledok testu ukazuje, že výrobky Nansulate sú efektívnym riešením proti rastu bežných a hazardných plesní.

Test prebehol v EMSL Analytical, Inc., an AIHA akreditovanom laboratóriu, a vyhovuje štandardom americkej spoločnosti pre testovanie materiálov a norme ASTM D 5590 "Štandartné testovacie metódy pre určenie odolnosti náterových vrstiev a súvisiacich náterov proti plesňovému poškodeniu zrýchleným 4 týždňovým agarovým testom" a ASTM G21 "Štandartné postupy pre určenie odolnosti synteticky polymerizovaných materiálov voči plesniam".

Kontakt na nás