Chanava

Obnova plochých striech

Pod plochými strechami rozumieme strechy so skolonom do 10°. Najčastejšie sa na takéto strechy používajú asfaltové pásy, pásy s modifikovaným PVC a plech. Pri repasovaní alebo pri obnove takýchto striech máte dve možnosti. Prvá možnosť je vymeniť krytinu, pri priemernej cene krytiny 10eur/m2, pri priemernej práci 10eu/m2 je minimálny náklad na takúto opravu 20eur/m2. Druhou a podstatne LACNEJŠOU alternatívou je ponechanie pôvodnej krytiny a jej obnova alebo repas pomocou "gumofarby" čiže tekutej gumy od fyrmy ABRATEX. Švédsky výrobok, švédska kvalita.Táto farba sa vyznačuje vysokou pružnosťou, skvelou priľnacou schopnosťou a odolnosťou voči UV žiareniu. Medzi ďalšie výhody možnosť výreru akéhokoľvek odtieňa farby a bezspojový systém. Bezspojový systém znamená, že na celej ploche, na ktorej sa aplikuje táto krytina nie sú žiadne spoje, čiže nulová šanca na zatekanie strechy. 

obnova plochých striech oprava zatekajúcich miest

oprava zatekajúceho odvetrania na streche gumofarbou, tekutou gu
oprava zatekajúceho hrebeňa strechy tekutou gumou flexcoat
oprava zatekajúcich spojov pri vetráku na plochej streche gumofa
oprava spojov pri vetráku cez ktoré zatekalo na asfaltovej kryti
Ak hľadá investor najlacnejšiu formu opravy zatekajúcej krytiny, má jedinú možnosť a to použiť tekutú gumu. Predpokladom pre úspešnú opravu je presne zistiť miesto kde krytina preteká. Ak máme toto miesto identifikované, tak oprava je už jednoducha. Toto miesto musíme očistiť od nečistôt, a odmastiť. Pred aplikáciou gumofarby je nutné aby boli splnené nasledujúce podmienky: sucho, teplo (nad 10°C), ideálny je mierny vietor a dokonale vyčistené miesto kde bude aplikovaná tekutá guma FLEXCOAT. Tak ako vidíme na obrázkoch je možné použiť tekutú gumu aj lokálne. Doporučujeme použiť gumofarbu celopošne, ak prehliadneme niektoré miesto kde ešte krytina preteká. Mnohokrát je ťažké identifikovať miesto kde krytina zateká, možné miesta sú hlavne na spojoch, čiže ak bol spoj slabo lepený alebo bol mastný a nespojil sa, a pri prestupoch cez krytinu, čiže miesta na odvetranie krytiny, a iné.

Kontakt na nás