Chanava

Bezspojová plochá strecha

Unikátna "Gumofarba" - švédsky výrobok - dodávaná našou spoločnosťou Vám umožňuje urobiť si zateplenú plochú strechu svojpomocne. Potrebujete k tomu izolačný materiál, spojovací materiál, absorčnú fóliu a flexcoat - " Gumostrecha".

Postup je následovný:

Na voper pripravený podklad ukladáme izolačný materiál v požadovanej hrúbke. Následne položíme absobčnú fóliu a do nej aplikujeme flexcoat. Necháme zaschnúť a strecha je hotová.  Samotnú aplikáciu uvidíte na pripravovanom videu. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnych číslach alebo emailom.

" vopred pripravený podklad" - toto slovné spojenie znamená podklad, na ktorý vieme aplikovať jednotlivé vrstvy strešného systému. Podklad je zvyčajne betón alebo OSB dosky. Podla podkladu volíme aj spojovací materiál.

strecha pripravená na zateplenie

"izolačný materiál" - ako tepelnoizolačnú zložku volíme zvyčajne vhodný polystyrén, minerálnu vlnu, pur/pir panely, spaceloft, prípadne iný izolačný materiál. Pod tepelnoizolačnú zložku dávame searačnú podložku podľa druhu podkladu.

tepelná izolácia plochej strechy pred nanesením gumofarby

"absobčná fólia" - samotnú krytinu tvorí abs fólia a flexcoat. ABS fólia vyrovnáva nerovnosti na streche a tvorí podkladovú zložku ku gumofarbe. Je to hydrofólbna bitumenová fólia s absobčnou zložkou na viazanie flexcoatu s podkladom. Fóliu kotvíme vhodným spôsobom k podkladu.

"flexcoat" - samotná zložka krytiny. Je to "gumofarba" , tekutá hydroizoláčná hmota, ktorá sa vstrebáva do abs fólie a zo zložkami ktoré obsahuje po vytvrdnutí tvorí gumovú krytinu odolnú voči vode, uv žiareniu a iným poveternostným vplyvom. Dodáva sa v akýchkoľvek odtieňoch a pochádza zo Švédska.

gumofarba aplikovaná na streche  

podrobnejší popis aplikácie doplníme v zložke " návod na montáž flexcoat" a v ilustračnom videu.

Kontakt na nás