Chanava

Ďalšie výhody

Thermosilit má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a vytvára omietkové systémy prakticky bez prasklín.

S použitím tohto materiálu je možné vytvoriť systémy pre obvodové steny prakticky bez prasklín a jeho vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti umožňujú udržiavať buď teplé alebo chladné prostredie pre bývanie.

Thermosilit vyhovuje štandardom pre stavebné materiály.

Thermosilit vyhovel všetkým existujúcim štandardom popisujúcim špecifikáciu materiálov a boli dodržané všetky predpisy pre stavebné materiály. Keďže Thermosilit neabsorbuje vodu sme schopní vypočítať presný pomer vody a cementu tak, aby boli dosiahnuté požadované štandardy pre tlak a pevnosť.

Thermosilit skracuje dobu schnutia

Aj keď Thermosilit vyžaduje rovnaké množstvo vody ako bežné malty alebo omietky, čas schnutia je kratší. Peletová bunková štruktúra umožňuje rýchlejší prenos vlhkosti, čo má za dôsledok rýchlejšie a rovnomernejšie schnutie mált a omietok.

Thermosilit sa pouzíva jednoduchsie a je cenovo výhodnejsí ako bezné materiály.

Nanásanie omietok a mált z Thermosilitu je podstatne ľahsie, jednoduchsie a lacnejsie. 10 cm vrstva sa nanása jednoducho rucne alebo strojom. Thermosilit je 5 až 8 krát lahsí ako bezné malty a omietky (viac ako 1.000 kg na m3).

Thermosilit šetrí prepravné náklady.

Vďaka podstatne väčšiemu objemu pri tej istej váhe znižuje prepravné náklady, ktoré je možné ďalej znížiť vďaka lokálnej výrobe.

Thermosilit šetrí náklady na energiu.

Či už je materiál určený pre udržiavanie tepla alebo chladu, zlepšené izolačné vlastnosti zabezpečia úspory energie a vytvoria suché a príjemné podmienky pre bývanie.

Výroba Thermosilitu je ekologická.

Výroba Thermosilitu® má v porovnaní s inými izolačnými materiálmi napr. polystyrénom až 5 krát nižšie energetické nároky. V prípade, že vo výrobnom procese je použitá elektrina, pri jeho výrobe vznikajú len vodné pary a ide o ekologicky úplne čistý proces.

Thermosilit sa jednoducho recykluje.

Tento výrobok môže byť jednoducho recyklovaný a opätovne použitý, alebo sa môže použiť ako hnojivo v poľnohospodárstve.

Kontakt na nás