Chanava

Antikorózne údaje

Nansulate® zrýchlené antikorózne testy

Testovacia metóda: GM9540P zrýchlený antikorózny test

Prečo sme si vybrali tento test:

GM9540P zrýchlený antikorózny test je pokročilá cyklická metóda pôvodne vyvinutá firmou General Motors a momentálne preferovaná testovacia metóda Amrického námorníctva a veľkého množstva iných priemyselných odvetví.

Aby bol laboratórny test užitočný, musí presne predpovedať pravdepodobnosť korózie v skutočnom svete a tým umožní rýchly výber správnych materiálov, náterov a balení. Preto je veľmi dôležité aby laboratórny test simuloval rovnaké zaťaženie ako reálny život. Testovacia metóda, technika, alebo zariadenie, ktoré neposkytujú správnu simuláciu koncového použitia vyprodukujú nesprávne výsledky.

GM9540P pomáha pri výbere pretože simuluje veľa z najnáročnejších koróznych prostredí. Popularita zrýchleného testovania narástla, pretože výsledky reprezentujú správanie výrobku v reálnych podmienkach. Cykly predstavujú opakované zmeny v testovacích podmienkach, ktoré maximálnou možnou mierou simulujú zmeny v prostredí v ktorom sa bude výrobok používať. Rýchle zmeny medzi jednotlivými cyklami napomáhajú zrýchlenému opotrebovaniu materiálu, čo reprezentuje roky skutočného používania.

GM9540P sa stal štandardom pre antikorózne skúšky pre Automobilový, ťažký priemysel a armádu spojených štátov.

Naše Výsledky:

Test prebehol simultánne na oceľovej vzorke (neošetrená) a paneli ošetrenom s Nansulate. Výsledok ukazuje, že neošetrená vzorka bola po 1 cykle testu nevyhovujúca s povrchom postihnutým na 100% hrdzou a na vzorke ošetrenej s Nansulate sa hrdza nevyskytla ani po 24 cykloch testu. Úspešné absolvovanie 8 cyklov testu sa považuje za štandard pre antikorózne nátery.

Tento test vykonalo nezávislé akreditované testovacie laboratórium Assured Testing Services, www.assuredtestingservices.com, ktoré sa špecializuje na antikorózne skúšky.

Kontakt na nás